طراحی سایت پزشکی

امروزه با توجه به اینکه بر تعداد کاربران فضای مجازی اضافه می شود و اینترنت مرجع بسیاری از این کاربران می باشد، حضور در این فضا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
داده پردازن راستین میتواند برای پزشکان، درمانگاه ها و ساختمان های پزشکان به صورت حرفه ای و با توجه به نیاز های هر کدام ، طراحی وب سایت پزشکی متکی به تکنولوژی روز انجام دهد. یکی از مواردی که ما در داده پردازان راستین به آن توجه می کنیم طراحی قالب سایت می باشد. ما معتقدیم که طراحی سایت هر سازمانی باید مناسب با وجه عمومی آن سازمان باشد.
از جمله خدمات دیگر

  • سیستم نوبت دهی آنلاین
  • مدیریت ارتباط با مشتری
  • باشگاه مشتریان مراکز درمانی

شاید اساس کار تمامی باشگاه های مشتریان را بتوان یکی دانست . تمامی باشگاه های مشتریان به هدف جلب وفاداری مشتریان راه اندازی می شوند و مبحث امتیاز دهی در همه آن ها یکسان می باشد. این در صورتی است که نوع امتیاز دهی و سناریو تعریف شده برای باشگاه مشتریان مراکز درمانی متفاوت خواعد بود.