طراحی سایت استاتیک

اولین وب سایت هایی که طراحی شدند، به صورت استاتیک بودند. معمولاً طراحی وب سایت استاتیک از نظر اقتصادی هزینه اولیه پائین تری نسبت به روش های دیگر طراحی وب سایت دارد و برای شرکت هایی مناسب است که قصد حضور در فضای مجازی را دارند ولی مطالب داخل وب سایت یا ثابت است و یا به صورت محدود در ماه تغییر میکند.
تغییرات در این وب سایت از آنجایی که نیاز به آشنایی با دانش طراحی وب و آشنایی با زبان های html , css دارد ، باید توسط طراح وب سایت انجام گیرد.
از آنجایی که این سایت ها را نمیتوان ویرایش نمود و تغییرات در آن تنها توسط متخصص و طراح سایت است از لحاظ اقتصادی زیاد مقرون به صرفه نمی باشد.
داده پردازان راستین وب سایت استاتیک با طراحی گرافیکی زیبا و با در نظر گرفتن امکانات کامل طراحی میکند. همچنین بعد از تحویل وب سایت با عقد قرار داد پشتیبانی وبسایت استایک را نیز قبول می کند.