آنالیز کلمات کلیدی

یکی از مواردی که برای داشتن رتبه بالا در موتور های جستجو نظیر گوگل باید به آن توجه نمود کلمات کلیدی می باشد.
باید برای کلمات کلیدی وقت بگذارید و به این توجه کنید که مخاطبان شما چه کسانی هستند. آنها برای اینکه به محصولات شما و خدماتتان دسترسی پیدا کنند در موتورهای جستجو چه چیزی را جستجو خواهند کرد.
انتخاب کلماتی که مخاطبان برای جستجو بیشتر استفاده میکنند باعث میشود که بتوان افراد بیشتری را به سمت وب سایت خود جذب کنید.
در واقع کاری که در اقدامات سئو وب سایت صورت میگیرد هم از اینجا شروع می شود، انتخاب کلمه کلیدی مناسب اولین قدم سئو می باشد.
یکی از فعالیت های داده پردازان راستین این است که با توجه به تجربه ای که در این حوزه دارد، کلمات کلیدی را آنالیز کرده و بر اساس کلمات کلیدی مناسب وب سایت را معرفی میکند. این امر باعث افزایش ترافیک و رتبه در موتور جستجو می شود.

مراحل انتخاب کلمات کلیدی
شناخت مخاطب: شناسی مخاطب محصولات و خدمات و فعالیت برای قدم های بعدی انتخاب کلمات کلیدی بسیار مهم می باشد.
جمع آوری لیست کلمات کلیدی: بعد از شناسایی مخاطبان و بررسی اینکه برای رسیدن به وب سایت شما و خدمات و محصولاتی که ارائه میکنید چه کلماتی را جستجو میکنند، یک لیست از کلمات کلیدی جمع آوری می شود.
آنالیز کلمات کلیدی: از بین لیست کلمات کلیدی بهترین و مناسب ترین کلمات انتخاب می شود تا بر اساس آن ها وب سایت معرفی شود.
استفاده از کلمات کلیدی: استفاده از کلمات کلیدی نیاز به تخصصی دارد که متناسب با وب سایت به اساس الگوریتم های گوگل در صفحات و جایگاه های به خصوصی قرار بگیرند.

هدف ما این است که شما بهترین رتبه را در موتور های جستجو داشته باشید.