وزارت نیرو (سازمان انرژی های نو)
  • اتوماسیون اداری

    طراحی و پیاده سازی اتوماسیون اداری سازمان انرژی های نو (سانا) زیر مجموعه وزارت نیرو توسط داده پردازان راستین انجام شد .

  • کنترل و مدیریت پروژه

    راهکار ارائه شده به سازمان انرژی های نو دارای یک سیستم کنترل و مدیریت پروژه داخلی میباشد که باعث میشود پس از پذیرفته شدن طرح ،  مدیریت و کنترل آن را از داخل اتوماسیون انجام بدهند .

  • گردش کار درون سازمانی

    با توجه به وجود نقش ها و مدیریت های مختلف از لحظه ثبت طرح تا به زمان تایید انجام کار ، اتوماسیون از یک گردش کار درون سازمانی بهره میبرد که این امکان را میدهد که کارها به در قالب تسک به افراد مختلف ارجاع شود .

سایر خدمات

طراحی وب اپلیکیشن

طراحی اتوماسیون اداری

سئو _ بهینه سازی وب سایت

فرصت های شغلی

داده پردازانراستین دعوت به همکاری مینماید.

رضایتمندی مشتریان

ارسال پیام !