طراحی باشگاه مشتریان دانشگاه علمی کاربردی مهرالبرز
طراحی باشگاه مشتریان دانشگاه علمی کاربردی مهرالبرز

طراحی باشگاه مشتریان دانشگاه علمی کاربردی مهرالبرز به شرکت داده پردازان راستین واگذارگردید ، مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتریان در کلیه کسب و کارها به امری بدیهی تبدیل شده است و میتوان با در نظر گرفتن جامعه مخاطب و شناخت نیاز آنها سناریو باشگاه مشتریان را تنظیم نمود . داده پردازان راستین با داشتن راهکار جامع و عملیاتی میتواند در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به طراحی باشگاه مشتریان برای کسب و کارهای مختلف نماید .