رونمایی از اپلیکیشن باشگاه فرهنگی ورزشی بانک سرمایه
رونمایی از اپلیکیشن باشگاه فرهنگی ورزشی بانک سرمایه

طراحی اپ موبایل باشگاه فرهنگی ورزشی بانک سرمایه، توسط تیم برنامه نویسی داده پردازان راستین انجام شد. پس از طراحی سایت و طراحی باشگاه مشتریان برای آن مجموعه محترم ، همکاری جدید باعث افتخار ما می باشد.