پایان پروژه سمفوی
پایان پروژه سمفوی

طراحی و پیاده سازی قالب پروژه سفمونی ، بزرگترین BSS موجود در ایران و مورد استفاده شرکت های بزرگ نظیر آسیاتک به اتمام رسید .