یک شرکت بزرگ هستیم و قصد برون سپاری داریم
یک شرکت بزرگ هستیم و قصد برون سپاری داریم

در خصوص بحث برون سپاری نگاه‌های متفاوتی وجود دارد ، گروهی از مجموعه ها برون سپاری را یک ناجی و فرصت می‌دانند و گروهی دیگر  برون سپاری را یک اشتباه می‌دانند . در شکل این تفکر علل مختلفی وجود دارد . اما مهمترین مساله ای که باعث ایجاد تفکر منفی می‌شود عدم شناخت صحیح از انتظارات و شاخص های ارزیابی می‌باشد .
اگر از افراد موافق برون سپاری و یا مخالف برون سپاری هستید لازم است پیش از هرگونه اقدام ابتدا ارزیابی کاملی در خصوص علل برون سپاری داشته باشید. پس از ارزیابی علل لازم است شاخص های عملکردی را مشخص نمایید و بر اساس انتظارات و شاخص ها اقدام به شناسایی یک مجموعه مناسب برای برون سپاری کنید . برون سپاری مزایای بسیاری دارد اما اگر پروتکل آن در راستای اهداف مجموعه نباشد می‌تواند باعث ایجاد زیان های زیادی بشود . یکی از دیگر از خدمات داده پردازان راستین همکاری با مجموعه ها در بحث برون سپاری در حوزه خدمات فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ می‌باشد . ما با شناخت کامل فرصت ها و موانع برون سپاری ارزیابی های لازمه را انجام می‌دهیم و در کنار شما خواهیم بود .