رشد فضای دیجیتال ، کسب و کارهای سنتی را دچار آسیب هایی کرده است و باعث حذف و یا کاهش سهم بازار گروهی از آن ها شده است . کسب وکارهای نوپا با ارائه خدمات سنتی به روش مدرن توانسته اند سهم قابل توجهی از نیازهای مشتریان را به خود اختصاص دهند . ما معتقد هستیم کسب و کارهای سنتی می‌توانند با یک برنامه ریزی و آموزش صحیح وارد فضای دیجیتال شوند و علاوه بر حفظ سهم بازار خود در فضای سنتی ، با ورود به کسب و کارهای آنلاین، باعث گسترش فعالیت های خود شوند . داده پردازان راستین با اتکا به تجربه خود در این حوزه می‌توان همراه شما باشد .

ارسال پیام !