شما می توانید قوی ترین تیم فنی را به همراه برترین طراحان در تیم خود داشته باشید. اما در صورتی که محصول نهایی UX مناسبی نداشته باشد ، کسب و کار شما بدون شک محکوم به شکست می‌باشد. UX و یا تجربه کاربری مساله ای است که طی سال های گذشته توجه ویژه ای به آن شده است.
به صورت خلاصه UX شامل رفتار ، احساسات و حالت کاربر در هنگام استفاده از یک محصول می‌باشد . طراحی UX مسائل و نکات کلیدی وجود دارد که عدم رعایت آن باعث خواهد شد که کاربر با یک تجربه کاربری نامناسب ، کسب و کار شما را ترک کند. ما در داده پردازان راستین آماده ایم تا UX محصول شما را توسط یک تیم تخصصی بررسی کنیم و با ارائه نقاط ضعف و قوت آن به جهت بهبود آن در کنارتان باشیم .

ارسال پیام !