جذب و مدیریت منابع انسانی از مسائل کلیدی هر کسب و کاری می‌باشد ، اما با رشد سریع فضای دیجیتال و پیدایش فرصت های شغلی جدید ممکن است منابع انسانی مورد نیاز به سختی تامین شوند و یا پس از جذب در فرآیند آموزش آن ها مشکلاتی وجود داشته باشد . حوزه های کاری در فضای دیجیتال رو به گسترش می‌باشد و لازم است در فرآیند جذب نیرو نیازهای سنتی با مشاغل جدید جایگزین شوند ، داده پردازان راستین آماده است در فرآیند مدیریت منابع انسانی در کنار شما باشد .

ارسال پیام !