طراحی سایت پزشکی

امروزه با توجه به اینکه بر تعداد کاربران فضای مجازی اضافه می شود و اینترنت مرجع بسیاری از این کاربران می باشد، حضور در این فضا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
داده پردازن راستین میتواند برای پزشکان، درمانگاه ها و ساختمان های پزشکان به صورت حرفه ای و با توجه به نیاز های هر کدام ، طراحی وب سایت پزشکی متکی به تکنولوژی روز انجام دهد.
از جمله خدمات دیگر

  • سیستم نوبت دهی آنلاین
  • مدیریت ارتباط با مشتری