گالری ژینو
  • طراحی وب سایت

    طراحی سایت گالری ژینو بر اساس یک نیازسنجی گسترده در میان مخاطبین این حوزه انجام گردید. پس از شناسایی آن نیاز ها با کنار هم قرار دادن آن با خواست های مدیران ما به یک مجموعه نیازمندی ها رسیدیم و پس از بررسی و طبقه بندی آنها با انجام معماری اطلاعات در مورد آنها به یک طرح توسعه دست یافتیم و با تلفیق ذوق و تکنولوژی اقدام به طراحی سایت کاملا” متفاوت نموده ایم ، وب سایت کاملا” بر اساس نیاز مشتریان واکنش نشان میدهد و در اجرای آن تمامی نکات فنی و تکنولوژی های روز استفاده شده است.

  • اتوماسیون

    اتوماسیون ها عضوء های جدانشدنی تمامی کسب و کارهای امروزی میباشند و این مجموعه نیز بر اساس نیازسنجی صورت گرفته از این مساله جدا نبوده و تیم DPR با آنالیز دقیق آن نیازها یک اتوماسیون ویژه و اختصاصی در اختیار آن مجموعه قرارداده است که به واسطه آن بخش بزرگی از امور دستی نظیر مدیریت انبار ، مدیریت مشتریان و … به داخل اتوماسیون منتقل گردید.

سایر خدمات

طراحی فروشگاه اینترنتی

طراحی نرم افزار اختصاصی

طراحی اتوماسیون اداری

فرصت های شغلی

داده پردازانراستین دعوت به همکاری مینماید.

رضایتمندی مشتریان

ارسال پیام !