وزارت نیرو (سازمان انرژی های نو)
  • اتوماسیون اداری

    طراحی و پیاده سازی اتوماسیون اداری سازمان انرژی های نو (سانا) زیر مجموعه وزارت نیرو توسط داده پردازان راستین انجام شد .

  • کنترل و مدیریت پروژه

    راهکار ارائه شده به سازمان انرژی های نو دارای یک سیستم کنترل و مدیریت پروژه داخلی میباشد که باعث میشود پس از پذیرفته شدن طرح ،  مدیریت و کنترل آن را از داخل اتوماسیون انجام بدهند .

  • گردش کار درون سازمانی

    با توجه به وجود نقش ها و مدیریت های مختلف از لحظه ثبت طرح تا به زمان تایید انجام کار ، اتوماسیون از یک گردش کار درون سازمانی بهره میبرد که این امکان را میدهد که کارها به در قالب تسک به افراد مختلف ارجاع شود .

سایر خدمات

لورم ایپسوملورم ایپسوم ( به انگلیسی lorem ipsum ) متنی است بی مفهوم که تشکیل شده از

طراحی فروشگاه اینترنتی

طراحی نرم افزار اختصاصی

طراحی سایت

sss

فرصت های شغلی

داده پردازانراستین دعوت به همکاری مینماید.

رضایتمندی مشتریان

ارسال پیام !