نیکل
  • طراحی سایت

    در طراحی سایت برای برند نیکل، تیم داده پردازان راستین از دو جهت برای این مجموعه نیاز شناسی انجام داده است. در مرحله اول، مشتریان این مجموعه که نیاز دارند  از اخبار و جدیدترین محصولات این مجموعه با خبر باشند و مرحله دوم نمایندگان که نیاز به اطلاعات داخل سازمانی دارند.

    با طراحی سایت توسط تیم DPR نیاز مشتریان این مجموعه بر طرف شد.

  • طراحی نرم افزار اختصاصی

    برای ارتباط نمایندگان با مجموعه و ارتباطات داخل سازمانی، نرم افزار اختصاصی برای این مجموعه طراحی شد، تا مراحل سفارش و انبار گردانی با شفافیت بیشتری صورت پذیرد.

سایر خدمات

طراحی اتوماسیون اداری

طراحی سایت

sss

طراحی اپ موبایل

فرصت های شغلی

داده پردازانراستین دعوت به همکاری مینماید.

رضایتمندی مشتریان

ارسال پیام !