CRM و یا Customer Relationship Management در لغت به معنای مدیریت ارتباط با مشتری و در عمل سیستمی است که برای بهبود ارائه خدمات به مشتری استفاده میشود . مشتریان در این تعریف شامل خریداران و دریافت کنندگان خدمات در بخش های مختلف یک شرکت خصوصی ، یک سازمان و حتی یک فروشگاه میشود ، منظور از مدیریت ارتباطات در این سیستم ، شناختن دقیق مشتریان ، تقسیم بندی شایسته آن ها و اهمیت دادن به نیازهای شناخته شده هر مشتری است تا بتوان با توجه به حساسیت ها و علایق مشتری که باید در سوابق هر مشتری منظور گردد ، مشتریان را در گروه های مناسب طبقه بندی نمود و امور مربوط به هر مشتری را در فرآیند سازمانی دنبال کرد . یک نرم افزار CRM در صورت داشتن قابلیت یکپارچگی با سایر فرآیند های سازمانی و مشخص کردن گلوگاه های کاری ، حداکثر مزیت را برای کاربران ایجاد میکند .چرا ارتباط با مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟
در این دوره زمانی که مشتریان در طوفانی از پیشنهادات جدید قرار می گیرند داشتن ارتباط با مشتری ضروریست. تنها در این صورت است که میتوان از درخواست ها و احتیاجات مشتریان اطلاع پیدا کرد.
اهدافی که با CRM قابل دست یابی است :
-سیر صعودی افزایش مشتری
-افزایش سود کمپانی
-ارائه خدمات بهتر به مشتری
-موفقیت در مقابل رقیبان
-درک نیازهای فعلی و آینده مشتریان و برنامه ریزی بلند مدت برای آن ها
دیدگاه شرکت DPR برای استقرار CRM در سازمان ها با سایر شرکت های فعال در این حوزه کاملا” متفاوت میباشد ، ما معتقد هستیم علاوه بر تعریف لغوی CRM میبایستی برای این سیستم تعریف دیگری نیز در نظر گرفت و آن این میباشد که این سیستم برگرفته از طرز تفکر راس سازمان و اهداف سازمان در راستای رشد و خدمت رسانی به مشتریان خود میباشد و CRM یک نرم افزار نمیباشد که در قالب نرم افزار خریداری شود و در سازمان نصب شود ، به استناد این دیدگاه ما ابتدا سازمان شما را آنالیز و بررسی خواهیم کرد و پس از آن راهکار CRM مختص سازمان شما را ارائه خواهیم نمود .

مقالات مرتبط

لورم ایپسوم ( به انگلیسی lorem ipsum ) متنی است بی مفهوم که تشکیل شده از کلمات معنی دار یا بی معنی کنار هم. کاربر با دیدن متن لورم ایپسوم تصور میکند متنی که در صفحه مشاهده میکند این متن واقعی و مربوط به توضیحات صفحه مورد نظر است واقعی است.

رضایتمندی مشتریان

ارسال پیام !