مدیران سازمان ها برای اینکه بتوانند در شرایط متفاوت بهترین تصمیم را برای سازمان اتخاذ کنند، نیازمند اطلاعات و گزارشات صحیح و کاربردی می باشند.
وجود انبوه اطلاعات و گزارشات که در مورد صحت آن ها اطمینانی وجود ندارد و قابل استناد نمی باشند، کمکی به مدیریت سازمان نمی کنند. از این رو ابزار گزارش سازی از واجبات سازمان می باشد.

مقالات مرتبط

لورم ایپسوم ( به انگلیسی lorem ipsum ) متنی است بی مفهوم که تشکیل شده از کلمات معنی دار یا بی معنی کنار هم. کاربر با دیدن متن لورم ایپسوم تصور میکند متنی که در صفحه مشاهده میکند این متن واقعی و مربوط به توضیحات صفحه مورد نظر است واقعی است.

رضایتمندی مشتریان

ارسال پیام !