گردش کار درون سازمانی یا اتوماسیون اداری با هدف سرعت بخشیدن به کارها و حذف خطای انسانی در یک سازمان به وجود آمده است.
در اتوماسیون اداری کاربران می توانند باهم در ارتباط باشند و اطلاعات مورد نیاز را به اشتراک بگذارند. از جمله امکاناتی که این سیستم ها دارند می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-امکان اضافه نمودن کاربر
-امکان اضافه نمودن پروژه
-امکان تعریف وظیفه برای کاربران
-امکان محدود کردن دسترسی کاربران
-امکان گذاشتن پیام برای دیگر کاربران
-ثبت و بایگانی مستندات
-مدیریت وظایف،پروژه و کاربران
-… .

مقالات مرتبط

لورم ایپسوم ( به انگلیسی lorem ipsum ) متنی است بی مفهوم که تشکیل شده از کلمات معنی دار یا بی معنی کنار هم. کاربر با دیدن متن لورم ایپسوم تصور میکند متنی که در صفحه مشاهده میکند این متن واقعی و مربوط به توضیحات صفحه مورد نظر است واقعی است.

رضایتمندی مشتریان

ارسال پیام !