واقعیت افزوده (Augmented Reality)
تکنولوژی نسبتا جدیدی است که به وسیله افزودن یکسری نماهای دیجیتالی به دنیای واقعی، ارتـباط شـما را بـا مسـائل روزمـره مـعنی دار تـر میکند . این نماهای دیجیتالی از طریق دریافت و پردازش اطلاعـات کاربر از دنیـای بیـرون ایـجاد میشوند و با عناصر دنیای واقعی پیوند میخورند.
مزایای سیستم
یکی از مهمترین مزایای واقعیت افزوده در این است که میتواند به شکل موثری نحوه ارائه و معرفی محصول یا برند شما را برای مخاطبانتان را تغییر دهد.
در روش سنتی، یک عکس میتواند به عنوان کارت ویزیت یا لوگو باشد. در حالت بهتر می تواند به عنوان یک پوستر تبلیغاتی باشد یا در روزنامه چاپ شود. به طور شرکت ها برای معرفی خدمات و محصولات، بروشور هایی در قالب متن و عکس ارائه میکنند. حال بروشوری را در نظر بگیرید که در آن عکس ها به صورت سه بعدی نمایش داده می شوند. مطمئنا تاثیر عکس سه بعدی که بتوان محصولات را از زوایای مختلف بررسی نمود بیشتر از یک عکس ساده خواهد بود.

مزایای سیستم

مقالات مرتبط

لورم ایپسوم ( به انگلیسی lorem ipsum ) متنی است بی مفهوم که تشکیل شده از کلمات معنی دار یا بی معنی کنار هم. کاربر با دیدن متن لورم ایپسوم تصور میکند متنی که در صفحه مشاهده میکند این متن واقعی و مربوط به توضیحات صفحه مورد نظر است واقعی است.

رضایتمندی مشتریان

ارسال پیام !