سازمان هایی که بتوانند با پیشرفت تکنولوژی روز، حرکت کنند موفقیت تضمین شده ای دارند. از این رو طراحی و پیاده سازی “مدیریت و اشتراک گذاری دانش سازمانی” از اهمیت ویژه ای برای سازمان ها برخوردار است. با به اشتراک گذاری دانش سازمانی، افرادی که به آن دانش نیازمند هستند می توانند با دسترسی به آن کارهای روزانه خود را با بازدهی بیشتری انجام دهند.

مزایای سیستم

مقالات مرتبط

لورم ایپسوم ( به انگلیسی lorem ipsum ) متنی است بی مفهوم که تشکیل شده از کلمات معنی دار یا بی معنی کنار هم. کاربر با دیدن متن لورم ایپسوم تصور میکند متنی که در صفحه مشاهده میکند این متن واقعی و مربوط به توضیحات صفحه مورد نظر است واقعی است.

رضایتمندی مشتریان

ارسال پیام !