امروزه ثابت شده است که تنها هوش انسان ها نیست که بر روی تصمیمات آنها تاثیر دارد. بلکه احساسات میتواند تاثیر بیشتری داشته باشد.

تمامی افرادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با مشتریان درارتباط هستن به این موضوع اذعان دارند که میتوانستند نتایج بهتری داشته باشند در صورتی که  از احساسات مشتری به محصولات و خدماتی که ارائه می کنند آگاه می بودند.

مقالات مرتبط

لورم ایپسوم ( به انگلیسی lorem ipsum ) متنی است بی مفهوم که تشکیل شده از کلمات معنی دار یا بی معنی کنار هم. کاربر با دیدن متن لورم ایپسوم تصور میکند متنی که در صفحه مشاهده میکند این متن واقعی و مربوط به توضیحات صفحه مورد نظر است واقعی است.

رضایتمندی مشتریان

ارسال پیام !