بسیاری از تکنولوژی‌های جدید بر پایه این جمله بوجود آمده‌اند «انسان فکر کند، ماشین کار کند». اتوماسیون اداری یا خودکار سازی اداری به منظور سرعت بخشیدن به کار ها و یکپارچگی سیستم به کار میرود.

از ویژگی های مهم اتوماسیون اداری میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

– کم شدن خطای انسانی

– افزایش بهره وری

– امکان نظارت بر سیستم

-کاهش بوکراسی

-….

تیم توسعه و طراحی داده پردازان راستین با مشاورانی حرفه ای میتواند در به روز رسانی سازمان شما ، شما را راهنمایی نماید.

مقالات مرتبط

لورم ایپسوم ( به انگلیسی lorem ipsum ) متنی است بی مفهوم که تشکیل شده از کلمات معنی دار یا بی معنی کنار هم. کاربر با دیدن متن لورم ایپسوم تصور میکند متنی که در صفحه مشاهده میکند این متن واقعی و مربوط به توضیحات صفحه مورد نظر است واقعی است.

رضایتمندی مشتریان

ارسال پیام !