وب سایت

وجود قطعات مختلف در یک خودرو و تخصصی بودن آنها باعث شده است که افراد تمایلی به پیگیری شخصی قطعات مورد نیاز خودروی خود نداشته باشند و گاهی اوقات نیز به دلیل عدم تامین شدن آن توسط سایر ارائه دهندگان دچار مشکلاتی شوند از این رو با در نظر گرفتن این نیاز و اهداف مجموعه یدک آوران ما اقدام به طراحی یک وب سایت بر اساس داده های هر خودرو و قطعات مربوط به آنها نموده ایم که به نوبه خود یک معماری اطلاعاتی متفاوت با پروژه های پیشن DPR بوده است .