فروشگاه اینترنتی

طراحی فروشگاه اینترنتی نیاز به یک معماری اطلاعات دقیق و یک راهکار جامع دارد و میبایتستی بر اساس محصولات قابل عرضه طراحی شود و استفاده از یک سیستم عمومی نمیتواند یک راهکار مناسب برای ایجاد فروشگاه باشد . از این جهت ما با ارزیابی محصولات الکالا و بررسی دقیق آنها و شناسایی جامعه مخاطبین آنها و درک نیازها و اهداف مدیران الکالا و همچنین شناسایی موانع این صنف اقدام به طراحی یک فروشگاه تخصصی دوربین مداربسته کرده ایم . در این فروشگاه تمامی افراد با هر سطح توانایی میتوانند به سادگی با چند کلیک تجهیزات امنیتی مورد نیاز خود را شناسایی و اقدام خرید آن نمایند .