وب سایت

اجرای وب سایت شرکت فانوس لنگرگاه بوشهر ، بر اساس این مساله بوده است که مخاطبین آنها بازرگانانی هستند که نیاز به یک مجموعه معتمد در خصوص انجام امورشان را دارند و این به دلیل مشغله زیادشان شاید نتوانند حضوری به محل شرکت مراجعه نمایند و یا اطلاعات مورد نیازشان را تامین کنند بر این اساس یک معماری اطلاعات دقیق بر اساس مسائل مهم و کلیدی این صنعت انجام گردید و با کنار استفاده از طراحی گرافیکی مناسب توانستیم یک وب سایت کارآمد با دسترس پذیری بالا ایجاد نماییم . در طراحی سایت از تکنولوژی های روز نظیر jQuery و html 5 بهره گرفته شده است .