باشگاه فرهنگی و ورزشی سایپا

دنیای دیجیتال امروز در تمامی ارکان یک جامعه نفوذ کرده است و امروزه فرقی نمیکند که شما در چه حوزه ای فعالیت مینمایید و حضور شما در دنیای دیجیتال به یک ضرورت بدل شده است . گاهی این حضور تنها به منظور ایجاد یک تریبون اطلاع رسانی میباشد و گاهی نیز فراتر ، باشگاه های ورزشی نیز از این مساله مستثنا نیستند و حضور آنها در جامعه مجازی یک مساله ضروری و مهم میباشد اما این حضور میباستی به گونه ای باشد که علاوه بر نمایش وجه سازمانی آن باشگاه به نیازهای هواداران و مخاطبان نیز توجه نماید ، از این رو ما توانستیم با ارائه راهکاری متفاوت و طرحی متفاوت با آنچه که تاکنون باشگاه های ورزشی تجربه کرده اند افتخاری همکاری با آن باشگاه فرهنگی و ورزشی را داشته باشیم ، باشگاه فرهنگی و ورزشی سایپا یکی از متفاوت ترین باشگاه های ایران میباشد که بر اساس علم باشگاه داری فعالیت مینماید ، مدیریت منسجم و وجود افراد تحصیلکرده فراوان در کلیه قسمت های آن نشان دهنده میزان تفاوت این باشگاه با سایر رقباء خود میباشد و همانطور که از نام آن مشخص است ابتدا یک شرکت فرهنگی میباشد و سپس ورزشی و بر اساس این نام نیز به ایجاد طرح های فرهنگی اقدام مینماید .

' ,'

', '
' ); */?>

خدمات ما در این سازمان

وب سایت

طراحی یک وب سایت از دیدگاه ما نمایش گرافیکی اطلاعات نمیباشد ، اطلاعات برای ما ارزشمند هستند و از آن ارزشمندتر نیازهای مخاطبین میباشد که ما با در کنار هم قرار دادن این دو مساله ابتدا یک معماری اطلاعات انجام میدهیم سپس بر اساس معماری صورت گرفته اقدام به پایه ریزی امکانات متناسب مینماییم و در نهایت با کنار هم قرار دادن معماری و امکانات اقدام به طراحی گرافیکی سایت و در نهایت پیاده سازی آن مینماییم و همین سبک کار متمایز باعث شده است که بتوانیم در بین شرکت های پیشرو و قدیمی این حوزه بتوانیم برای مشتریان ابعاد دیگری از مزایای داشتن یک وب سایت را نمایش دهیم ، وب سایت طراحی شده یک وب سایت بر اساس کلیه اصول و تکنولوژی های روز میباشد .


وب سایت
باشگاه هواداران

باشگاه هواداران

باشگاه هواداران سایپا بر اساس اهداف باشگاه داری آن شرکت و با تلفیق راهکارهای DPR طراحی شده است و جامعه ای هواداران را تحت پوشش خود قرار میدهد ، این باشگاه با استفاده از تکنولوژی های مختلف طراحی شده است و به مخاطبان امکاناتی نظیر استفاده از مراکز تفریحی و ورزش خاص و کسب امتیاز از شرکت در بازی ها و … میدهد ، این باشگاه یکی از بزرگترین باشگاه های طراحی شده توسط DPR میباشد که به واسطه ما در راستای اجرای آن افتخار همکاری با شرکت های قدر و مکمل زیادی را داشته ایم .


فروشگاه

دیدگاه متفاوت مسئولین باشگاه نسبت مساله باشگاه داری باعث این شده است که آنها انتظاراتی گسترده داشته باشند ، یکی دیگر از این انتظارات فروشگاه اینترنتی باشگاه فرهنگی و ورزشی سایپا بوده است که تیم DPR موفق به طراحی و راه اندازی آن گردیده است ، این فروشگاه بر اساس اهداف و نیازهای مخاطبین طراحی شده است و در طراحی آن کلیه اصول و تکنیک های فنی به جهت بالابردن کیفیت فروشگاه استفاده شده است .
آکادمی شادی ایرانیان


فروشگاه