وب سایت

وب سایت اکتیو در عین سادگی یک وب سایت با دسترس پذیری بالا در اطلاعات میباشد و طرح معماری اطلاعات آن بر اساس ارائه اطلاعات در خصوص محصولات طراحی شده است ، اگرچه شاید طراحی سایت ساده باشد اما امکانات پیش بینی شده در آن که بیشتر کاربرد مدیریت دارد برای مدیران آن مجموعه از اهمیت بالایی برخوردار میباشد ، امکانات نظیر ارزیابی احساسات مشتریان و …